Cyber Expert in Asia

Global Cybersecurity & ​​HLS Consulting Firm
***
For more information contact us via the online form

14.7.09

מאגר ביומטרי - הכוח הטמון בעידן הטכנולוגי

עלי להתנצל עם קהל קוראי הבלוג,
שמתם לב כי באחרונה המאמרים בבלוג הופכים ומתמקדים בנושא מאגר ביומטרי.
ובכן הדבר נכון היות ובימים אלה עולה חוק זה בקריאה שניה ושלישית לקראת הפעלת החוק והחלתו על כלל ציבור אזרחי ישראל ללא אפליה, התמיכה נובעת בעיקרה מצרכים ביטחוניים אך עם זאת מערך פוליטי טהור, וככזה מופנה כלפיו ביקורת נוקבת.
היות ואני מגיע מהצד המקצועי הבוחן בזוית המקצועית בנוגע לתנאי האבטחה של מאגר זה בפני ניסיונות גניבת מידע, עולות גם בעיות נוספות כדוגמת השפעת המאגר על חוק כבוד האדם וחרותו שהינו חוק יסוד.
לא בכדי מצאתי כי קיימת בעיה גם בנושאים שעלולים להדליק אור אדום בקרב רשויות הבטחון אך עושה רושם כי זה הופך לפרט שולי בניסיון לדחוף חוק זה עם המיגרעות שבו הלאה למסדרונות הכנסת ומשם למשרדים שיקבלו כח עצום ובלעדיות על מאגר מאוד יחודי במדינה.
אין טועה בדבר יתרונות ההליך הפעם, המבוצע באופן מבוקר ובדיון פתוח תוך עידוד חוות דעת מקצועיות, אך עדיין האופן בו הוא מבוצע, הביזור של כל כך הרבה מאגרים תחת אין סוף משרדים אשר בחלקם מחזיקים במידע אישי וחלקם אף מחזיקים מידע ביומטרי טהור ללא אישור הכנסת וללא הבאתו לדיון ציבורי, אם זאת הבעיה קיימת וצריך להציף את מיגוון הבעיות כך שהציבור בישראל הוא זה שיתן את הטון ולא קומץ עובדי מדינה.

אני מצרף סרטון המדבר על ההשלכות במידה ומידע מהמאגר יזלוג החוצה, חשוב לציין כי בעיה זו קיימת כבר כיום עם נוסעים הטסים למדינות כארה"ב שם אוסף ה-NSA יחד עם ה- FBI מידע על כל אדם זר הניכנס למדינה ובתיאור זה נכללים גם אזרחי מדינת ישראל, עוד בבקשתם ויזה. על כן היזהרו ישנת מצלמות זיהוי ביומטריות שיכולות לזהות אדם ע"פ תווי פניו בכל רחוב או מול או בנין מסחרי בו מותקנת מצלמה שכזו המחוברת למאגר. לתדהמתכם!